Vi ste na stranici: Home › Simultani i konsekutivni prev. › Prevod sa sudskom overom

Konsekutivno i simultano prevođenje


Suština i vrhunski cilj konsekutivnog i simultanog prevođenja
jeste prevod misli i ideja, a ne prevod reči i jezičkih konstrukcija. Da bi prevodilac uspešno razumeo, a zatim reprodukovao misli i ideje govornika na drugom jeziku, mora pažljivo slušati govornika, za šta je potrebna izuzetna koncentracija, volja, izdržljivost i iskustvo.

Svi naši prevodioci su prilagodljivi, fleksibilni i brzi zahvaljujući bogatom iskustvu. I pored toga, govornik mora imati u vidu da prevodilac može da hvata beleške i neophodno je da pravi pauze, da govori sporije, kako bi prevodilac mogao uspešno da prenese poruke.


sikpAgencija METAFRAZA Prevodi može da Vam obezbedi iskusne prevodioce za sve vrste konsekutivnih i simultanih prevoda.