Vi ste na stranici: Home › Pismeni i usmeni prevodi › Pismeni prevod

Pismeni i usmeni prevod


Nudimo prevođenje svih vrsta pravnih, ekonomskih, naučnih i tehničkih tekstova, kao i kataloga, priručnika, brošura, web stranica, e-mail poruka, knjiga, uputstava, ali i svih vrsta ličnih dokumenata, sa i bez overe sudskog prevodioca (tumača).

Pismeno prevodimo sve vrste dokumenata, sa ili bez overe sudskog tumača:

- Poslovna dokumentacija: finansijski izveštaji, ugovori, bilansi stanja i uspeha, sertifikati, odluke, ugovori, tužbe, rešenja, izveštaji, web strane, uputstva, stručna dokumentacija itd.

PuP- Lična dokumentacija: izvodi iz matičnih knjiga, državljanstva, diplome, svedočanstva, punomoćja, sudska rešenja, potvrde, lične karte, pasoši, medicinska dokumentacija, uverenja, nastavni planovi, vize, vozačke dozvole itd.